Super Dare of 2021

Super Dare of 2021


Typ hier, ktorý chcete hrať?

Čo urobíte vo svojom voľnom čase?

Do akej vody by ste išli radšej?

Čo by ste uprednostnili?

Ako by ste preferovali cestovať na veľké vzdialenosti?

Čo by ste urobili?

Kde by ste radi žili?

Máte radšej menšie posedenia alebo veľké párty?

Čo robíte častejšie?

Máte radšej spánok alebo nakupovanie?

Máte radšej varenie alebo jedenie?

Čo najviac používate?

Typ piesní, ktoré sa vám páčia?

Vyberiete peniaze alebo vedomosti?

Aký deň je pre vás špeciálnejší?

Ako preferujete denne cestovať?

Aký typ života máte radšej?

Máte radšej čokoládu alebo zmrzlinu?

Ako by ste radšej sledovali filmy?

Čo by ste uprednostnili?

Čo by ste si vybrali?